ตอบทุกคำถามที่อยากรู้เกี่ยวกับมะยงชิด ติดต่อเรา แผนที่สวนอุดมการเกษตร
เมนูหลัก
ความเป็นมาสวนอุดมการเกษตร
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
ลักษณะทั่วไปของมะปราง-มะยงชิด( Marian plum )
ก่อนทำสวนมะยงชิด ควรรู้เรื่องดินกันก่อนนะคะ
การดูแลมะยงชิดช่วงแตกใบอ่อน
การขยายพันธุ์มะยงชิด
อยากให้ Webนี้ คงอยู่หรือไม่
อยากให้ออนไลท์อยู่
ไม่อยากให้ออนไลท์
Locations of visitors to this page

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

 

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

ชื่อสามัญ  Mapraing, Marin plum

ชื่อวิทยาศาตสร์  Bouae bumanica Griff

วงศ์  Anacardiaceae

ถิ่นกำเนิด  พม่า  ไทย  ลาว  กัมพูชา  มาเลเซีย

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

มะปรางเป็นไม้ผลเมืองร้อน  ไม้ยืนต้นที่มีผู้รู้จักกันแพร่หลาย  มีผลคล้ายฟองไข่นกพิราบ  เมื่อดิบมีสีเขียวอ่อน  เมื่อแก่มีสีเหลือง  มีที้งรสเปรี้ยว  รสหวาน  และรสเปรี้ยวอมหวาน  ผลจะแก่ช่วงมีนาคม – เมษายน

ส่วนต่าง ๆ ของมะปรางมีลักษณะดังนี้

ลำต้น  มะปรางเป็นไม้ผลที่มีทรงต้นค่อนข้างแหลม  มีกิ่งก้านสาขาค่อนข้างทึบมีขนาดสูง 15-30 เซนติเมตร  มีรากแก้วแข็งแรง

ใบมะปรางเป็นไม้ผลที่มีใบมาก  ใบเรียว  ขนาดใบโดยเฉลี่ยกว้าง 305 เซนติเมตร  ยาว 14 เซนติเมตร  ปีหนุ่งมะปรางจะแตกใบอ่อน  1-3 ครั้ง

ดอก  มะปรางจะมีดอกเป็นช่อ  เกิดบริเวณปลายกิ่งแขนง  ช่อดอกยาว  8-15  เซนติเมตร  เป็นดอกสมบูรณ์เพศ (เกสรตัวผู้ และเกสรตัวเมียอยู่ในดอกเดียวกัน)  ดอกบานจะมีสีเหลือง  ในไทยออกดอกช่วงเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม

ผล  มีลักษณะทรงกลมรูปไข่ และกลม  ปลายเรียวแหลม  มะปรางช่อหนึ่งมีผล 1-15 ผล  ผลดิบมีสีเขียวอ่อน – เขียวเข้มตามอายุของผล ผลสุกมีสีเหลืองหรือเหลืองอมส้ม เปลือกผลนิ่ม

เมล็ด  มะปรางผลหนึ่ง มี 1 เมล็ด  ส่วนฟิวของกะลาแล็ดมีลักษณะเป็นเส้นใย  เนื้อของเมล็ดทั้งสีขาวและสีชมพูอมม่วง  รสขมฝาดและขม  1 เมล็ดเพาะกล้าได้ 1 ต้น

สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการปลูกมะยงชิด หรือมะปราง

น้ำ  และความชื้นสัมพัทธ์ แหล่งที่จะปลูกมะปรางเป็นการค้านั้น   ควรมีฤดูฝนสลับกับฤดูแล้ว (หนาวและร้อน) ที่เด่นชัด  เพราะในช่วงแล้งเป็นที่ช่วยให้มะปรางหรือมะยงชิดมีการพักตัว  ชะงักการเจริญเติบโตทางใบและกิ่ง  และช่วงดังกล่าวมีอุณหภูมิต่ำจะช่วยให้มะปราง หรือมะยงชิดมีการออกดอกและติดผลดี  การควร มะปราง หรือ มะยงชิดควรเลือกพื้นที่ที่มีน้ำเพียงพอ เพราะในระยะที่มีการออกดอกและติดผลนั้น  เป็นช่วงที่มีผลน้อยในเดือนพฤศจิกายน   ถึงเดือนมีนาคม  ซึ่งช่วงดังกล่าวต้นมะยงชิด หรือมะปรางต้องการนน้ำในการเจริญเติบโตของผลและถ้ามีการขาดน้ำทให้ผลมีขนาดเล็ก  ผลร่วง และให้ผลผลิตต่ำ

อุณหภูมิ   อุณหภูมิเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อการแทงช่อดอก  การติดผล  และระยะเวลาการสุกของผลมะปราง หรือ มะยงชิด แหล่งปลูกมะปราง หรือมะยงชิด ที่ได้ผลดีนั้น ควรมีอุณหภูมิโดยเฉลี่ยตลอด มีอยู่ในช่วง 20-30 องศาเซลเซียส

แสง  มะปรางหรือมะยงชิดเป็นพืชที่สามารถเจริญเติบโตได้ทั้งที่มีแสงแดดรำไร (แสงแดด 50 เปอร์เซ็นต์) จนถึงแสงแดดกลางแจ้ง ( แสงแดด 100 เปอร์เซ็นต์)

ความสูงและเส้นละติจูด     มะปรางหรือมะยงชิด เป็นไม้ผลที่สามารถเจริญเติบโตได้ในความสูงตั้แต่ระดับน้ำทะเลจนถึงความสูงระดับ 1000  เมตร  แต่ความสูงที่เหมาะสมในการปลูก มะปรางหรือมะยงชิด นั้นไม่ควรสูงเกิน  600  เมตร  ซึ่งถ้าสูงเกินมะปรางหรือมะยงชิดจะไม่ออกดอก ให้ผลผลิตต่ำ  นอกจากนี้ความสูงของพื้นที่มีอิทธิพลต่อระยะเวลาการออกดอกของมะราง หรือมะยงชิด คือ ทุก ๆ ความสูง 130 เมตร :  มะปรางออกดอกช้าไป 4  วัน

ดิน     มะปรางสามารถปรับตัวเข้ากับสภาพดินปลูกหลายชนิด   แต่ถ้าจะให้ดีที่สุด ควรเป็นดินร่วนที่อุดมสมบูรณ์มีหน้าดินลึก มีความเป็นกรด – ด่าง อยู่ระหว่าง 5.5 – 7.5

ข้อแตกต่างมะปรางกับมะยงชิด

 

ลัหกษณะ

มะปราง

มะยงชิด

สีผล

ดิบ- สีเขียวออกซีด

ดิบ- สีเขียวจัดกว่า

สุก - สีเหลืองอ่อน

สุก – สีเหลืองแกมส้ม

รสชาติ

ดิบ - รสมันทานได้

ดิบ- รสเปรี้ยว

สุก - รสหวานสนิด

สุก - รสหวานอมเปรี้ยวเล็กน้อย

 

ยาง

มียางอยู่ในส่วนสของผลซึ่งรบกวนหลอดอาหารทำให้ระคายคอ

ไม่มียางอยู่ในส่วนของผลจึงทำให้ไม่ระคายคอ

 

 

 

 

การวิเคราะห์คุณค่าทางอาหารของมะปราง หรือมะยงชิด

-                   พลังงาน  60.0 หน่วย                          -  เส้นใย

       -           โปรตีน 0.8 กรัม                               - แคลเซียม 12.0 มิลลิกรัม

-                   ไขมัน  0.1  กรัม                               -  ฟอสฟอรัส  22.0 มิลลิกรัม

-                   คาร์โบไฮเดรต 15.7 กรัม                      -  เหล็ก  0.9  มิลลิกรัม

-                   ความชื้น  83.0  เปอร์เซ็นต์                              -   วิตามิน เอ  400  มิลลิกรัม

-                   วิตามิน บี  10.04 มิลลิกรัม                               -   วิตามินอี  20.04  มิลลิกรัม

-                   วิตามินซี   107  มิลลิกรัม                                  -   ไนอาซีน   0.4  มิลลิกรัม
free web counter

buy zyban counter
buy zyban counter dot com
 
ดู udomkarnkaset ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า 
© 2014 All Rights Reserved
Powered by
www.udomkarnkaset.com